Mikrobiolog stvorio samoobnavljajući beton

Transportbeton foto

Još od rimskog doba, beton se koristio kako bi se izgradile značajne građevine koje još dan danas stoje na svojem mjestu. Iako se radi o najraširenijem materijalu na svijetu, on je podložan pucanju.

Ovim problemom pozabavio se mikrobiolog Hendrik Jonker koji je našao način kojim bi spriječilo pucanje betona.

Jonker je razmišljao o tome kako tijelo liječi kosti mineralizacijom i pokušao je pronaći sličnu metodu koja bi se primijenila na betonu. Miješanjem vapnenca s bakterijama otkrio je kako se svaka pukotina na betonu može popraviti. Zbog svog izuma Jonker je postao finalist za europsku nagradu u inovacijama 2015.

Hendrik Marius Jonkers - Self-healing concrete containing bacteria
Bakterije Bacillus pseudofirmus ili Sporosarcina pasteurii mogu se pronaći u prirodnim visoko lužnatim jezerima koja se nalaze blizu vulkana i mogu preživjeti 200 godina bez kisika i hrane. One se aktiviraju kada dođu u kontakt s vodom i koriste kalcijev laktat kao izvor hrane, pa na taj način proizvode vapnenac koji popravlja pukotine.

Svom materijalu Jonker je dao ime ‘Biobeton koji se može zaliječiti’. Kako bi bakterije ostale neaktivne, potrebno ih je držati u malim biorazgradivim kapsulama koje sadrže hranjive tvari. Kada beton napukne i u pukotine uđe voda dolazi do kontakta s bakterijama, a hranjive tvari započinju proces popravljanja pukotine. Nakon što se bakterije počnu hraniti kalcijevim laktatom, one spajaju kalcij s karbonatom kako bi se formirao vapnenac koji popravlja pukotine.

Pokazalao se kako je navedeni proces efektivan i kako se u smjesu može dodati još više vode kako bi se ona špricala po zgradama s pukotinama. Problem Jonkerove inovacije je financijska komponenta. Biobeton košta duplo više od običnog betona, a Jonker tvrdi da je to zbog toga što je cijena kalcijevog laktata visoka. Jonker smatra da bi se cijena drastično smanjila kada bi se pronašla bakterija koja koristi šećer kao hranjivi izvor.

Ako bi se riješio problem visoke cijene biobetona, njegova upotreba potpuno bi promijenila gradnju u svijetu.

betoni btntab kaf

logo_dole.png

Draževići 114, 71250 Kiseljak
tel: +387 (0)30 878 178 | fax: +387 (0)30 878 180
e-mail: transport.beton@tel.net.ba

designer17