Znate li da je...

TB foto2

1891. George Bartholomew postavio prvu betonsku ulicu u SAD-u, u gradu Bellefontaine u Ohiju. Postoji još i danas!

1908. Thomas Edison izgradio jeftine i udobne betonske kuće u gradu Union u New Jerseyu. Postoje još i danas!

1936. Izgrađene prve velike betonske brane, Hooverova i brana Grand Coulee. Postoje još uvijek!

1992. Izgrađena najviša zgrada od armiranog betona, na adresi S. Wacker Dr. 311 u Chicagu.

betoni btntab kaf

logo_dole.png

Draževići 114, 71250 Kiseljak
tel: +387 (0)30 878 178 | fax: +387 (0)30 878 180
e-mail: transport.beton@tel.net.ba

designer17