Krečnjački agregati (Frakcije)

Untitled Panorama1

Kamenolom

Kamenolom se nalazi u dolini rijeke Lepenice, koja se kod naselja Han Ploča veže na regionalnu cestu Sarajevo-Kiseljak-Travnik-Jajce.

Udaljenost eksplatacionog polja od naselja Lepenica je 1500 m.

Na površinskom kopu „Boljkovići – Lepenica“ kod Kiseljaka vrši se eksploatacija vapnenca na eksploatacionom polju cca 3 ha.

Ležište mineralne sirovine predstavljaju anizički svjetlosivi i bijeli vapnenci.

Primjena mineralne sirovine je višestruka u građevinarstvu.

FRAKCIJA (u granulacijama) 

Proizvod 

Tona/m³

Cijena KM/tona

PDV 17%

Cijena sa PDV-om

Cijena KM/m³

Prana frakcija 0-4 mm 1.52 12.00 2.04 14.04 21.34
Prana frakcija 0-3 mm drobljena 1.67 13.00 2.21 15.21 25.40
Prana frakcija 4-8 mm 1.45 12.00 2.04 14.04 20.36
Prana frakcija 8-16 mm 1.55 11.00 1.87 12.87 19.95
Prana frakcija 16-22 mm 1.47 10.00 1.70 11.70 17.20
Prana frakcija 0-8 mm mješavina 1.56 14.50 2.47 16.97 26.47
Prana frakcija 0-16 mm mješavina 1.68 14.00 2.38 16.38 27.52
Krečnjački tampon 0-32 mm 1.69 7.61 1.17 8.90 15.00

Separacija

Pogon separacije nalazi se u krugu tvornice u Draževićima, gdje se vrši kubiciranje, drobljenje i pranje krečnjačkog materijala.

Otpad koji nastane u procesu proizvodnje se odlaže u za to predviđene taložnike koji se nalaze neposredno uz pogon.

Tako ovaj proces zadovoljava sve ekološke standarde.

betoni btntab kaf

logo_dole.png

Draževići 114, 71250 Kiseljak
tel: +387 (0)30 878 178 | fax: +387 (0)30 878 180
e-mail: transport.beton@tel.net.ba

designer17